บริการ/service

บริการต่างๆ ของดีซิกเนเจอร์


  • เน้นการออกแบบให้กลมกลืนสวยงามเข้ากับสภาพแวดล้อมและรูปแบบอาคารเดิมของบ้าน พร้อมอยู่อย่างดีในงบประมาณที่ตรงใจ

  • การเข้าถึงของงานทางด้านกราฟฟิกดีไซน์ จะมีองค์ประกอบหลายๆ ส่วนมาประกอบกันออกมาเป็นงานกราฟฟิกดีไซน์ ทำให้สินค้าหรือโปรดักที่คุณต้องการออกมาตรงตามความต้องการของคุณ ทำให้สื่อโฆษณาที่เผยแพร่ออกไปนั้นตรงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจง่ายและถูกใจผู้สร้างงานอีกด้วย

  • การที่จะเริ่มทำธุรกิจฯ การที่จะเปิดทำการดำเนินกิจการอะไรๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการค้า เพื่อหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสัญลักษณ์ หรือ Logo ประจำตัว เพื่อเป็นการสื่อ เตือนความทรงจำ และทำให้เกิดผลด้านการสื่อความหมายต่อสาธารณชนได้ง่ายขึ้น

  • การตกแต่งภายใน คือ การจัด ประดับเพื่อความงามของอาคาร สถานที่ภายใน รวมทั้งบริเวณที่อยู่โดยรอบของอาคารด้วย โดยการใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นหรือจากธรรมชาตินำมาดัดแปรงเพื่อการตกแต่ง เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอย และให้คุณค่าความสวยงาม

  • ระบบไฟฟ้า ระบบ LAN, Wireless, กล้องวงจรปิด, โทรศัพท์ เครื่องสแกนนิ้ว,ระบบ Wifi-Hotspot, รับเหมาปรับปรุงแก้ไขระบบ, Drone โดรนถ่ายภาพมุมสูง, System design, Lan wiring cabel, Electricity systems wiring, CCTV install, Telephone PABX system
Visitors: 58,872