ผลงาน

ขึ้นชื่อว่าการทำงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการทำงานโดยตรงอย่างหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมของบรรยากาศในที่ทำงาน
หรือที่เรา ๆ ท่าน ๆ เรียกติดปากกันว่า "ออฟฟิศ" หากในออฟฟิศมีบรรยากาศที่ดี มีการตกแต่งภายในที่สวยงาม โปร่ง โล่งสบาย
หรืออาจจะมีการออกแบบที่แปลกแหวกแนวไปบ้าง ก็ถือเป็นสีสันที่ดีอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งผลดีต่อการทำงานของพนักงานมากยิ่งขึ้น

Visitors: 57,961