รับเหมาตกแต่งภายใน

บริการรับเหมาตกแต่งภายใน Contractor Service 

เรามีทีมช่าง ครบทุกบริการ ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ก่อสร้าง ต่อเติม งานตกแต่งโครงการ ปริมาณมาก 
เป็นบริการที่เหมาะกับท่านที่มีแบบอยู่แล้วต้องการหาผู้รับเหมามาทำงานจริง หรือบริษัทออกแบบที่ต้องการผู้รับเหมาระดับมืออาชีพ
ที่สามารถทำให้โครงการของท่านเสร็จสมบูรณ์ ตรงเวลา

ขั้นตอนการทำงานเบื้องต้น

 1. สำรวจหน้าไซต์งาน (วัดพื้นที่ / ถ่ายรูปหน้าไซต์งาน) รวบรวมข้อมูล
 2. ออกแบบวางผังแปลน
 3. ออกแบบตกแต่งภายใน 3 มิติ
 4. นำเสนอวัสดุตกแต่งภายใน
 5. เขียนแบบก่อสร้าง
 6. จัดทำรายการปริมาณวัสดุก่อสร้าง (BOQ)
 7. ประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 8. ประเมินระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมวางแผนงานลำดับการก่อสร้าง
 9. เริ่มก่อสร้างตามแผนงานที่สรุป
 10. ส่งมอบงานก่อสร้าง
 11. บริการหลังการขาย รับประกันงานก่อสร้าง (พิจารณาโดยขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละงาน)

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

 1. อัตราค่าออกแบบเบื้องต้น 400 บาท/ตรม. หรือตามข้อตกลง กรณีทำ Turn-Key ฟรีค่าออกแบบ 
  โดยนำค่าออกแบบไปหักออกจากงาน Turn-key ในงวดสุดท้าย
 2. ค่า Buit-in โดยประมาณ 5,000 – 20,000 บาท/ตรม. มากน้อยขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความยากง่ายของงาน
 3. ค่าบริการสำรวจหน้าไซต์งาน
  - ฟรีค่าบริการเฉพาะในกรุงเทพฯ
  - เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ค่าบริการตามข้อตกลง (เบื้องต้นค่าเดินทางโดยประมาณ 500 บาท)

 

Visitors: 57,318