เตรียมพื้นที่ก่อสร้างอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบผู้รับเหมา

การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา เราควรจะตกลงกันตั้งแต่ตอนทำสัญญาก่อสร้าง
เพราะทุกอย่างล้วนเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งมีหัวข้อที่มักเจอดังนี้

 • การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม

  หากมีสิ่งที่ต้องรื้อถอนควรระบุในสัญญาก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้งบบานปลายภายหลัง

 • การตัดต้นไม้

  เป็นความรับผิดชผบของผู้รับเหมาที่จะตัดต้นไม้ที่ทับสิ่งก่อสร้างและกีดขวาทางก่อสร้าง

  แต่เจ้าของบ้านควรระบุต้นก่อนตัดจะได้ไม่ผิดพลาด

 • การสร้างโรงเก็บของและที่พักคนงาน

  ส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมา แต่เจ้าของบ้านควรสังเกตว่าโรงเก็บของควรมีที่ปิดมิดชิดป้องกันของหาย

  และหากจะสร้างที่พักคนงานในพื้นที่้องระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในบริเวณบ้านเราและเพื่อนบ้าน

  อย่างไรก็ตาม ผู้รบเหมาบางเจ้าก็เช่าที่พักคนงานไว้นอกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งสะดวกกับเจ้าของบ้านมากกว่า

 • ค่าน้ำค่าไฟระหว่างก่อสร้าง

  แนะนำให้ตกลงกับผู้รับเหมาให้ชัดเจนว่า เป็นความรับผิดชองของผู้รับเหมาในการติดต่อและออกค่าใช้จ่ายเอง

  เพื่อให้ผู้รับเหมาได้ดูแลและใช้อย่างประหยัด

Visitors: 57,961