จะรู้ได้อย่างไรว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนมีคุณภาพดีหรือไม่

 

เวลาเราเข้าไปดูพื้นที่ก่อสร้าง แม้จะไม่รู้ทุกขั้นตอนก่อสร้าง แต่พอจะสังเกตการณ์ทำงานของช่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพงานก่อฉาบผนังได้ และมีความมั่นใจในการทักท้วงหากมีสิ่งผิดสังเกตดังนี้

  • อิฐต้องนำไปแช่หรือพรมน้ำให้ชุ่มก่อฉาบ เพื่อไม่ให้อิฐดูดน้ำจากปูน
  • มีเสาเอ็นและคานทับหลังรอบๆ ช่องประตูหน้าต่างทุกช่อง รวมทั้งมีการเสียบ “เหล็กหนวดกุ้ง” ที่เป็นเหล็กเส้นยื่นออกมาจากข้างเสาทุกระยะไม่เกิน 40 เซนติเมตรบริเวณรอยต่อกับเสาบ้าน ป้องกันการเกิดรอยร้าวรอบช่องเปิดและขอบผนัง
  • มีการขึงเส้นเอ็นเป็นแนวก่อนก่อ เพื่อให้ผนังตรงแนวอย่างที่ควรเป็น อย่าเชื่อแต่ความแม่นยำทางสายตาเพียงอย่างเดียว
  • ผนังก่อชนใต้ท้องคานต้องเว้นช่องว่าไว้ประมาณ 10 เซนติดเมตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ปูนแข็งอยู่ตัว แล้วจึงก่อปิดใต้ท้องคาน เพราะหาก่อเสร็จในคราวเดียว ไม่นานก็จะเกิดรอยร้าวใต้ท้องคานให้ปวดใจ
  • ก่อนฉาบต้องพรมน้ำบนพื้นผิวอิฐให้ทั่ว ลดการดูดน้ำจากปูนฉาบ ช่วยป้องกันปูนร้าวได้
  • ทำแนวระดับก่อนฉาบ โดยปั้นปูนตรงขอบมุมและกลางผนังให้สูงตามระดับที่จะฉาบ เพื่อให้ฉาบผนังทั้งผืนได้เรียบเสมอกัน
  • ไม่ฉาบปูนขณะมีแสงแดดส่องแรง เพราะจะทำให้น้ำในปูนระเหยเร็วเกินไป โดยไล่ฉาบด้านที่มีร่มเงา คือ ช่วงเช้าควรฉาบผนังด้านทิศตะวันตกและช่วงบ่ายควรฉาบด้านทิศตะวันออก ก็จะลดการแตกลายงาได้
 
 
 
 
 
 
Visitors: 57,318