การต่อเติมบ้านเล็กน้อยให้ผู้รับเหมามาทำเลยได้ไหม

โดย: Tod [IP: 125.24.126.xxx]
เมื่อ: 2016-08-15 21:36:53
อยากจะต่อเติมบ้าน ควรจะให้ให้ผู้รับเหมามาทำเลยได้ไหม หรือควรทำอย่างไรก่อน
#1 โดย: ken deesignature [IP: 125.24.126.xxx]
เมื่อ: 2016-08-15 21:41:19
ได้ครับ แต่ถ้ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ควรมีสถาปนิกหรือวิศวกรมาดูให้ อย่าเชื่อเพียงคำอ้างว่าเคยผ่านงานใหญ่มาแล้ว หรือสามารถคำนวณโครงสร้างเองได้ ซึ่งตรวจสอบได้ไม่ยาก เพียงขอดูบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร โดยไม่ถือเป็นการเสียมารยาท ดีกว่าปล่อยให้ทำไปโดยไม่แน่ใจ อีกทั้งควรมีแบบก่อสร้างก่อนลงมือสร้างจริง เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่รู้จักสถาปนิกหรือวิศวกรเลย ก็ควรใช้บริษัทรับเหมาที่มีสถาปนิกหรือวิศวกรเป็นที่ปรึกษา ก็จะได้งานที่มีคุณภาพกว่าผู้รับเหมาจับฉ่ายแน่นอน การต่อเติมบ้านมีคาถาสำคัญคือ "อย่าต่อเติมของใหม่ไปฝากติดกับของเดิม และโครงสร้างต้องมีวิศวกรดูแล" แล้วชีวิตจะปลอดภัยครับท่าน
#2 โดย: ผู้หวังดี [IP: 125.24.126.xxx]
เมื่อ: 2016-08-15 21:42:54
เห็นด้วยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,705